Gaybı Bilen Var mı?

Sual: Bazıları, "Peygamber de beşer idi. Nasıl bizim gelecek hakkında bilgimiz yoksa, onun da gaibi bilmesi mümkün değildir" diyor. Allah peygamberlerine gelecekten bazı şeyleri bildirmemiş midir?

CEVAP

Gayb, duygu organları ile veya hesap ile, tecrübe ile anlaşılmayan şey demektir. Birisinin altınları çalınır. Medyuma veya cinci denilen kimselere gidilir. Bunlar, çalanı tarif eder. Bazen isabet ettiği de olur. Çalınan şey, bize göre gayb ise de, çalana göre veya onu gören başkalarına göre gayb değildir. Onu çalanı bir cin görmüşse, cin çalanı tarif eder ve bulunur. Cin gaybı bilmiş olmaz. Ruh çağırıyoruz denildiğinde de gelen cindir. Kur’an-ı kerimde bildirildiği gibi, Cin de geleceği, gaybı bilmez. (Cinler gaybı bilselerdi, zelil edici azap içinde kalmazlardı.) [Sebe 14]

Falanca hoca, filanca falcı gaybı biliyor gibi şeyler söylemek küfür olur. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Falcının, büyücünün veya başka birinin gaybdan [gelecekten] verdiği haberlere inanan, Kur'an-ı kerime inanmamış olur.) [Taberânî]

Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimde, (Âlim-ül-gayb) olduğunu yani gaybları bildiğini bildiriyor.

Peygamber efendimiz de beşer yani insan idi. Fakat "Seyyid-ül beşer" idi, insanların en üstünü idi. Önünde olanları gördüğü gibi, arkasında olanları da görürdü. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Saflarınızı tamamlayın. Çünkü sizi elbette arkamdan da görüyorum.) [Müslim]

(Rükû ve secdeleri düzgün yapın, Allaha yemin ederim ki, arkamda sizi rükû ve secde yaparken görüyorum.) [Buharî, Müslim]

Gözde görmeyi yaratan Allahü teâlâ, diğer uzuvlarda da görmeyi yaratmaya kadirdir. (Buharî)deki hadis-i şerifte, Peygamber efendimizin gündüz, aydınlıkta nasıl görürse, gece, karanlıkta da aynen gördüğü yazılıdır.

(Arkasındaki, karanlıktaki şeyleri görürdü.) demek, (Gaybı bilirdi.) demek değildir. Allahü teâlâ bildirmedikçe gaybı bilmezdi.

Birgün Resulullahın devesi kayboldu. Münafıklar bunu fırsat bilip (Hani göklerden, Cennetten, Cehennemden bahsediyordu. Kaybolan devesinin yerini bile bilmiyor.) dediler. Münafıkların bu sözü Resulullaha ulaşınca buyurdu ki: (Vallahi ben ancak Rabbimin bana bildirdiklerini bilirim. Başkasını bilmem. Şu anda Rabbim, bana devemin nerede olduğunu bildirdi. Devem, şu anda falanca yerdedir.) Tarif edilen yere gidip deveyi bir ağaca bağlı olarak buldular. (Mevahib-i Ledünniyye)

Kuranı kerimde buyuruluyor ki:

(De ki ben gaybı bilmem) [Enam 50] 

(De ki: gaybı bilmek Allah’a mahsustur) (Yunus 20)

(Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir.) [Hud 123, Nahl 77],

(De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur.) [Neml 65, Hücurat 18]

(Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır.) [Enam 59],

(De ki: Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim.) [Araf 188]

(Allah'ın, gaybları en iyi bilen olduğunu hâlâ anlamadılar mı?) [Tevbe 78]

Allahü teâlâ dilerse, peygamberlerine bazı gayblarını bildirir. Bu konudaki iki ayet meali şöyledir:

(Allah size gaybı bildirmez; fakat dilediği peygamberine gaybı bildirir.) [Ali imran 179]

(Allah gayba kimseyi muttali kılmaz; ancak dilediği peygamber müstesna.  Çünkü her peygamberin önünden ve ardından gözcüler salar.) [Cin 26, 27]

Demek ki gaybı Allahü teâlâ dilerse peygamberlerine de bildirir. Hatta evliyasına da bildirdiği  açıklanmıştır. Evliyanın bu bilmesine keramet, peygamberlerinkine de mucize deniyor. Allahü telâlâ bir çok gaybı Resulüne bildirmiştir. Peygamber efendimizin gaybdan, yani gelecekten haber verdiği hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

(Erkekler azalıp, kadınlar çoğalacak.) [Buharî]

(Çalgı her yere yayılacak.) [Beyhekî]

(Anarşi ve ölüm çoğalacak.) [İbni Mace]

(İşler, ehli olmayana verilecek.) [Buharî]

(Alimler, isteğe göre fetva verecek, harama helal diyecek.) [Deylemî]

(Sadece tanıdıklara selam verilecek. Yazarlar çoğalacak.) [Hakim]

(Zengine malı için saygı gösterilecek, fuhuş yayılacak, büyüğe hürmet kalmayacak.) [Hakim]

(Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak; fakat, bir tanesi mümin olmayacak.) [Deylemî]

(Kötüler iyi, iyiler kötü gösterilecek.) [Haraiti]

(Deprem, fitne, katillik artacak.) [Buharî]

(Fuhuş yayılacak.) [Hakim]

(Livata mubah sayılacak.) [Deylemî]

(Kötüler dünyaya hakim olacak.) [Tirmizî]

(Vahşi hayvanlar, konuşacak.) [Tirmizî]

(Allaha inanan olduğu sürece kıyamet kopmayacak.) [Müslim]

(Kalbleriniz temiz olsa idi, siz de benim duyduklarımı duyardınız.) [İ. Ahmed, Taberani]

Allahü teâlâ gaybı evliyasına da bildirir. Evliyanın kerametleri olur. Son hadis-i şerifte, kalbi temiz olanın gaybları bileceği söyleniyor.  Bunun için Hz. Ömer, Medine’den İran’daki ordusunu görüp, komutanı Sariye’ye, “Dağa çekil” demiştir. (Ş. Nübüvve)

Hz. Ömer’inki gibi başka evliya’dan da bir çok keramet görülmüştür. Kur’an-ı kerim bunu bildirmektedir. (Neml 38-40, Meryem 24, Ali imran 37, Kehf 17,18, 63-81)

Netice: Allahü teala dilediğine gaybı bildirir ve o da gaybdan haber verir. (Avarif-ül-mearif)

geri    mucize-keramet-sihr    ileri