Velînin kerameti, Nebinin mucizesidir

Sual: İmam-ı a'zam hazretlerinin iki rekat namazda Kur'an-ı kerimi hatmettiğini bir kitapta okudum. Kur'an-ı kerimi üç günden önce hatmetmek kolay olmadığı gibi, müstehap de değildir. Bu büyük imam iki rekatta Kur'an-ı kerimi nasıl hatmetmiştir?

CEVAP

İmam-ı a'zam hazretleri en büyük ve nadide âlimlerden birdir. (Âlimler peygamberlerin varisleridir) hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmuş büyük bir zat olup, Peygamber efendimiz, onun geleceğini bildirmiştir. Diya-i manevî, Mevduat-ül-ulum, Hayrat-ül-hisan, Mirat-i kainat, Dürr-ül muhtar ile R.Muhtarda sahih olduğu bildirilen hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Âdem ve bütün peygamberler benimle övündüğü gibi, ben de, lakabı EBU HANIFE, ismi NUMAN olan bir kimse ile övünürüm. O, ümmetimin ışığı olacak, müslümanları yoldan çıkmaktan, cehalet karanlığına düşmekten koruyacaktır.)

İmam-ı a'zam hazretleri hakkında daha başka hadis-i şerifler de vardır. Böyle büyük bir zatın iki rekat namazda Kur'an-ı kerimi hatmetmesi zor değildir. Bir rekat namazda hepsini hatmetmek, yalnız, Hz. Osmana, Temim-i Dariye, Said bin Cübeyre ve İmam-ı a'zam Ebu Hanifeye nasib olmuştur. (M. Zühdiyye)

Peygamber efendimiz, suâl edenlerin haline, işine uygun bir zamanda hatmetmesini emir buyurmuştur. (Kur'an-ı kerimi üç günden önce hatmeden manasını anlıyamaz.) hadis-i şerifi de böyle olup, bir namazı hatmle kılmaya mani değildir. (Şira)

İmam-ı a'zam hazretlerinin kırk sene yatsı namazının abdesti ile sabah namazını kıldığı, yani yatsıdan sonra uyumadığı (Mevduat-ül-ulum) (Dürr-ül muhtar), (Mizan-ül-kübra) ve (İbni Abidin) de senetleri ile yazılıdır. Bunun gibi nimetler, İmam-ı a'zam hazretleri gibi birkaç büyük zata Allahü teâlânın bir ihsanıdır. O dilediğine bol bol ihsan eder.

Evliyaya ihsan edilen böyle kerametler Peygamber efendimizin mucizesinin bir devamıdır. (Şevahid-ün-nübüvve) 

(Velînin kerameti, nebinin mucizesidir. Bunun için bu ümmetin evliyasından hasıl olan kerametler de, peygamber efendimizin mucizelerinden sayılmıştır.) (Birgivi Vasiyetnamesi)

geri    mucize-keramet-sihr    ileri