Göğsün yarılması

Sual: Okuduğum bir kitapta Peygamber aleyhisselamın mübarek göğsünün yarıldığı yazılıdır. Niçin yarılmıştır?

CEVAP

Muhammed aleyhisselamın süt annesi Hz. Halime Hatun, diyor ki:

Server-i âlem, üç yaşına girdiği zaman bana dedi ki:

- Gündüzleri biraderlerin görünmüyorlar. Nereye gidiyorlar?

- Koyun gütmeğe giderler, gece eve gelirler.

- Beni de onlarla beraber gönderir misiniz?

Ne kadar özür dilemişsem de, bahane bulmuşsam da razı edemedim. Ertesi gün, başını taradım. Elbiselerini giydirdim. Süt kardeşleriyle birlikte evimizin yakınında koyunları otlatmağa başladılar. Birkaç gün böyle devam ettiler. Bir gün kuşluk vakti, kızım Şeyma geldi. Ona dedim ki:

- Gözümün nuru nerededir?

- Sahradadır.

- Canım ciğerim, bu sıcak sahrada nasıl duruyor?

- Anneciğim, ona asla sıcak dokunmaz. Başının üstünde bir bulut takip eder. Güneşin sıcaklığından onu korur.

Vaziyetin gerçek olduğunu öğrenince hayret ettim.

Bir gün süt kardeşi gelip feryat figan içinde ağlayarak dedi ki:

- Anne, kardeşim bizimle beraberken, ona bir hâl oldu. Çabuk yetiş!

Gayr-i ihtiyari feryat ederek dedim ki:

- Ne oldu ciğerpareme?

- Biz koyun güdüyorduk. Ansızın gökten yeşiller giyinmiş üç kimse geldi. Arkası üzeri yatırıp bıçak ile karnını yardılar. Sağ kalıp kalmadığını bilmiyorum.

Babası ile süratle oraya vardık. Rengi değişmiş, tebessüm ediyordu. Mübarek yüzünü ve başını öptüm:

- Ey gözümün nuru, sana ne oldu?

- Yeşil giyinmiş üç kişi gördüm. Birincisi beni sırt üstü yatırıp göğsümü yardı. Hiç acı duymadım. İçimi çıkardı. Beyaz bir şey ile yıkayıp yerine koydu. İkincisi, yüreğimi çıkardı. İçini yarıp, siyah bir şeyi koparıp atarak (Seni vesveseden ve şeytanın hilesinden emin ettik) Sonra yüreğimi bir şey ile doldurdu. Bu çok latif ve yumuşak idi. Sonra yüreğimi nurdan bir mühir ile mühürlediler. Üçüncüsü, elini yarılan yere koydu. Hemen yaram iyileşti. Sonra yüzümü öpüp tesellide bulunarak gittiler

geri    mucize-keramet-sihr    ileri