3.gün ayılsa

online casino

Sual: Baygın iken, bayramın 3.günü ayılan kurban keser mi?

CEVAP

Baygın iken, bayramın üçüncü günü ayılanın, diğer şartlar da varsa, kurban kesmesi vacip olur. Bayramın üçüncü günü bayılıp, güneş battıktan sonra ayılan zenginin kurban kesmesi vacip olmaz. Yani borç üzerinden düşer.

geri    kurban    ileri