3.gün zengin olsa

Sual: Bayramın 3.günü zengin olan kurban keser mi?

CEVAP

Önceleri fakir iken, üçüncü günü zengin olanın, diğer şartlar da varsa, kurban kesmesi vacip olur. Fakir bir kimse, bayramın üçüncü günü ikindiden sonra da zengin olsa, kurban kesmesi gerekir.

geri    kurban    ileri

online casino