3.gün hür olan

Sual: Bayramın 3.günü hür olan kurban keser mi?

CEVAP

online casino

Esir iken, üçüncü günü hür olanın, diğer şartlar da varsa, kurban kesmesi vacip olur. Hür iken, bayramın üçüncü günü esir olup, güneş batana kadar esir kalanın kurban kesmesi vacip olmaz.

geri    kurban    ileri