3.gün sefere çıkan

Sual: Bayramın 3.günü sefere çıkan kurban keser mi?

CEVAP

Mukim iken, bayramın üçüncü günü sefere çıkanın, kurban kesmesi vacip olmaz. Daha önce kesmişse, vacip sevabı alır. Kesmemişse, sefere çıktığı için borç üzerinden düşer.

online casino

geri    kurban    ileri