Kurban etini dağıtmak

online casino

Sual: Kurban etinin dağıtımı nasıl olmalı, fakir hiç dağıtmasa da olur mu?

CEVAP

Kurban etini, kesen kimse de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmî kâfire de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da câiz olur. (Behcet-ül-fetâvâ)

Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir. (Bedâyi)

Hayvan kesildikten sonra eti telef olsa [mesela yansa, köpekler yese], vacip sâkıt olur. Tekrar kesmek gerekmez. Kan akıtmakla vacip yerine gelmiştir. (Hindiyye)

Kurbanın hiçbir yeri satılmaz. Eğer bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini tasadduk etmek gerekir. Fakat kurbanın eti ile yenecek birşey alınıp yense, o miktarı tasadduk gerekmez. (Hindiyye, İ. Âbidîn)

Dört mezhepte de, gayrimüslime zekât verilmez, fakat herhangi bir fayda umularak zimmî gayrimüslime sadaka verilebilir. Hanefî’de zimmî gayrimüslime kurban eti de verilebilir, Şâfiî mezhebinde ise verilmez.

Aslında her türlü sadakayı salihlere, iyilere vermek elbette faziletlidir. Herhangi bir sebeple, mesela, İslâmiyeti sevdirmek için fâsıklara, kâfirlere de vermek câizdir.

geri    kurban    ileri