Mekruh olan işler

Sual: Hayvan kesilirken neleri yapmamaya dikkat etmelidir?

CEVAP

Kurbanı, kesilecek yere sürükleyerek çekmek, sebepsiz incitmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek, soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek haramdır.

Hayvan tamamen ölüp çırpınması durmadan, omuriliğini keserek başını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Bıçaktan başka kamış, taş gibi keskin şeyler ile kesmek, kör bıçakla kesmek, kör bıçakla birkaç defa sürmek de mekruhtur. (Dürr-ül-muhtar)

Doğurması yakın olan hayvanı kesmek, ve gasbedilmiş bıçakla kesmek de mekruhtur. (Hâdimî)

Kurban kesilmeden önce, yününden, sütünden istifade câiz değildir. Kurbana binmek, çift sürmek, zaruretsiz kırkılmış koyunu kurban etmek ve kurban için almak mekruhtur. (Dürr-ül-muhtâr)

Kurbanın ve her hayvan etinin yedi yerini yemek haramdır. Bunlar, akan kan, bevl aleti [zekeri], koç yumurtası denilen hayaları, bezleri [guddeleri], safra kesesi, dişi hayvanın önü ve bevl kesesi [mesane]dir.

Canlı hayvanın her parçası haramdır. Kesildikten sonra, kendine zarar vermiyen kimsenin pişirmeden yemesi câizdir. [Çiğ köfte, sucuk ve pastırma yemekte de mahzur yoktur.] (Eşbâh)

online casino

Canlı olup olmadığı kesin olarak bilinmiyen hayvan, kesildikten sonra, kan çıkarsa ve hareket ederse, eti yenir. Bunların ikisi de yoksa, yenmez. (Mülteka)

Makam sahibine saygı için kesilen hayvan leş olur. Misafire yedirmek için hayvan kesmek câiz ve sevaptır. (Eşbâh)

geri    kurban    ileri