Adak bedeli

Sual: Fakîre adak bedelini verirken bunun adak bedeli olduğunu söylemek gerekir mi?

CEVAP

Hayır, söylemek gerekmez. “Hediye” dense de câizdir.

geri    kurban    ileri

online casino