Zengin ve adak

Sual: Fakîr hanım, aldığı adak etini zengin kocasına yedirebilir mi?

CEVAP

Evet yedirebilir. Çünkü kendi mülkü olmuştur.
 

Sual: Adak etini alan fakîr, zengin misâfirine adak etinden verebilir mi?

CEVAP

Evet, verebilir.

geri    kurban    ileri

online casino