Canlı olarak tartıp satmak

Sual: Kurbanlık hayvan alırken, satıcı, (hayvanı kesip et hâline getirdikten sonra kilosunu 500 bin liraya satıyorum. Sen hayvanı seç, bayramda gelirsin, eti kaç kilo gelirse parasını verirsin) diyor. Canlı olarak tartıp satanlar da vardır. Bu şekilde kurbanlık almak sahîh olur mu?

online casino

CEVAP

Bu alış-verişler sahîh olmaz. Kurbanlık hayvanı canlı olarak tartıp satmak sahîh olmaz. Fakat canlı olarak tartıp, (bu hayvana şu kadar para vereceksin) denirse, sahîh olur. (Mevkûfât)

geri    kurban    ileri