Alacaklar

online casino

Sual: Alacaklar, zekātta oldušu gibi, kurban nisābżna da, dahil edilir mi?

CEVAP

Edilir. (Cevhere)

geri    kurban    ileri