Ev eşyâsı ve kurban

Sual: Evimizde birçok giymediğimiz eski elbise vardır. Kullanmadığımız kapkacak, dolap gibi eski ev eşyâları da var. Bunları kurban nisâbına dahil edecek miyiz?

CEVAP

Her yıl 3 kat elbise ihtiyâç eşyâsıdır. Fazlası eski de olsa nisâba dahil edilir. Kullanılmıyan eski ev eşyâları, kapkacak da, kurban nisâbına dahil edilir. (R.Muhtâr)

geri    kurban    ileri

online casino