Kullanılmıyan eşyalar

Sual: Evlenince kullanmak üzere buzdolabı, dikiş makinası, halı gibi ev eşyâları aldım. Şimdi kullanmıyorum. Değerleri nisâbın üstündedir. Borcum da yoktur. Kurban kesmem vâcib midir?

CEVAP

online casino

Evet zengin sayılıyorsunuz, kurban kesmeniz vâcib olur. (R. Muhtâr)

geri    kurban    ileri