Fakir bir kimse

Sual:  Fakir bir kimse, bayramın birinci veya ikinci günü, bir kurban kesse, bayramın üçüncü günü zengin olsa, bir kurban daha kesmesi mi lazım?

online casino

CEVAP

Evet. Bir kurban daha keser. (Bedâyi, Hindiyye)

Bezzaziyye gibi muteber eserlerde, sonradan gelen âlimler, “Fakir, bayramın birinci günü kurban kesse, üçüncü günü zengin olsa, tekrar kurban kesmesi gerekmez” demişlerdir. (İbni Abidin)

geri    kurban    ileri