Seferde iken kurban

Sual: İstanbul’a temelli yerleştik. Bayramda memleketim olan Sivas’a gidip orada kurban kesmemde mahzûr var mıdır?

online casino

CEVAP

Hiç mahzûru yoktur. İstanbul’a temelli yerleşmekle Sivas, vatan-ı aslî olmaktan çıkar. 15 günden az kalmak üzere Sivas’a gidince orada seferî olursunuz. Seferde, zengine, kurban kesmek gerekmez, keserse çok sevâb alır. Bu kurban da Sırat üstünde binek olur.

geri    kurban    ileri