İlim kitapları

online casino

Sual: Borç ve alacağım çoktur, nasıl hesap edeyim? İlim kitapları nisaba dahil edilir mi?

CEVAP

Borçlar alacaklardan ve mevcut maldan çıkarılır. Kalan alacaklar, zekâtta olduğu gibi, kurban nisâbına, dahil edilir. (Cevhere)

Nisâb değerinde Mushafı, hadis, fıkıh ve diğer ilim kitapları bulunan kişi, bunları okuyorsa, nisâba dahil etmez. Okumuyorsa, okumayı bilmiyorsa, dahil eder. (Hindiyye)

geri    kurban    ileri