Dinen zengin

Sual: Dinen kime zengin denir? Miras malı nisaba katılır mı? 

CEVAP

online casino

Fıtra ve kurban nisâbına malik olana zengin denir. Bunun fıtra vermesi vacip olur. Mükellef ise, yani âkıl, bâlig ve mukim ise, yalnız kendisi için kurban kesmek de vacip olur. Bunun zekât alması haram olur ve fakir olan kadın mahrem akrabasına ve çalışamıyan fakir erkek akrabasına yardım etmesi vacip olur.

Miras ve mehir malları, nisâb hesabına katılır. Nisâb miktarı malı teslim aldıktan bir yıl sonra yalnız o yılın zekâtı verilir. (Hindiyye)

geri    kurban    ileri