Kurban kesmek vaciptir

Sual: Kurban kesmek vacip midir?

CEVAP

Mukîm olan, âkıl-bâlig, hür ve müslüman erkek ve kadının ihtiyâç eşyasından fazla nisâb miktarı, malı veya parası varsa, Kurban bayramı için niyet ederek, belli günlerde, belli bir hayvanı kesmeleri vâcib olur.

Kurban, davar [koyun, keçi], sığır [manda, inek, dana, öküz, boğa ] veya deveyi, Kurban bayramının ilk üç gününde, kurban niyeti ile kesmek demektir. Kurban, dünyada vacip vazifesini yerine getirmiş olmak ve ahiretteki sevabına nail olmak için kesilir. (Gıyâsiyye)

Yalnız, Peygamber efendimize mahsus farzlar ve haramlar vardır. Mesela şiir söylemek, ona haram ve kurban kesmek farz idi. (Mevahib-i Ledünniyye)

geri    kurban    ileri

online casino