Kurban nisâbı nedir?

Sual: Kurban kesmede zenginliğin ölçüsü nedir?

CEVAP

İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisâbı kadar malı veya parası bulunan müslümanın kurban kesmesi vâcibdir.

Kurban nisâbı hesâbına katılacak malın, ticâret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da lâzım değildir.

İhtiyâç eşyâları kurban nisâbına dahil edilmez. Yanî sadece aşağıda bildireceğimiz şeyleri bulunan kişinin kurban kesmesi vâcib olmaz. Bunlar, bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl üç kat elbise, evde kullanılan eşyâ ve âletler, binecek vâsıtası, meslek kitapları ve ödenecek borçlardır. Ticâret için olmıyan, ihtiyacından artan eşyâ, kirâdaki evler, evindeki kullanılmayan fazla ev eşyâsı, sanat ve ticâret âletleri, ihtiyâç eşyâsı sayılmaz. Yanî, bunlar, kurban nisâbına dahil edilir. Hepsi hesaplanınca 96 gr altın değerinde olursa, böyle kimsenin kurban kesmesi vâcib olur. Kadınların incisi ve her çeşit süs, zînet eşyâsı kurban nisâbına katılır. Evde kullanılan tabanca, teypler, kasetler, kıymetli dînî levhalar, avizeler kurban nisâbına dâhil edilmez. Bunlar kullanılan eşyâdır.

Kurban kesmenin vacip olmasında, bayramın üçüncü gününe itibar olunur. Bayramın ilk günü, zengin-fakir, mukim-misafir, akıllı-deli, baygın-ayık olmaya bakılmaz. Bayramın üçüncü günü yukarıdaki şartlar mevcutsa, kurban kesmek vacip olur. (R. Muhtâr, Bedâyi, Kâdîhân)

online casino

geri    kurban    ileri