Kurban ortakları

Sual: On kişi 10 ineğe ortak olup, kurban kesebilir mi?

CEVAP

Bir ineği, ancak 7 kişi kesebilir. Yediden fazla kişi, bir veya daha fazla, meselâ 10 ineğe ortak olamaz. Çünkü hiçbirinin hissesi yedidebirden az olamaz. Her ortağın her hayvanda hissesi vardır. 10 kişinin 15 ineği, kurban etmek için, ortak satın almaları câiz olmaz. Çünkü 10 kişi, 15 ineğin her birine ondabir oranında ortak olmuş olur. Ondabir, yedidebirden azdır.

online casino

Bunun gibi, 3 kişinin 9 koyunu ortak satın almaları da câiz olmaz. Çünkü 3 kişi, 9 koyunun her birine üçtebir nisbetinde ortaktır. Bir koyunu ise ancak bir kişi kesebilir. İki kişi bir koyunu ortak alıp, kurban olarak kesemez. (R.Muhtâr)

geri    kurban    ileri