Kurbanlık hayvanlar

Sual: Hangi hayvanlardan kurban olur, hangilerinden olmaz?

CEVAP

Davar, sığır ve deveden kurban olur. Başka hayvanlardan kurban olmaz. Davar denince koyun, keçi; sığır denince inek, boğa, manda, dana anlaşılır. Dişi hayvan da, erkek hayvan da kurban edilebilir.

Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevâbdır. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan kurban câizdir. Koyunun, keçinin, bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lâzımdır. Altı ayı geçmiş kuzu, iri ve semiz ise câiz olur.

Bir gözü görmiyen, topal olup yürüyemiyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu olmıyan, bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. (Mevkûfât)

geri    kurban    ileri

online casino