Ortak ölse

Sual: Kurban ortaklarından biri ölse, ne yapmak lâzımdır?

online casino

CEVAP

Ölen kimsenin hissesi vârislerine verilir. (Hindiyye)

geri    kurban    ileri