Para ve kurban

Sual: Dînen zenginim. Fakat kurban kesecek kadar param yoktur. Beyime “Benim vâcib

olan bayram kurbanımı kes” dedim. Beyim de bir kurbanlık alıp kesti. “Ne kadar borcum var” dedim. “Hediyemdir” dedi. Kestiğim kurban sahîh oldu mu?

online casino

CEVAP

Evet, bayram kurbanınız sahîh olmuştur. (Mevkûfât)

geri    kurban    ileri