Saç tırnak kesilmesi

Sual: Kurban kesecek kimse saçını ve tırnağını kesmesin deniyor. Doğrusu nedir ?

CEVAP

(Kurban kesecek kimse, Zilhicce girince, saçını kesmesin ve tırnak kesmesin) hadis-i şerifi emir değildir. Bunları, kurban kesinceye kadar geciktirmek müstehaptır. Fakat daha fazla geciktirmek ve hele 40 gün uzatmak günah olur. (R. Muhtâr)

online casino

geri    kurban    ileri