Ne zamana kadar kurban kesilir

Sual: Kurban ne zamana kadar kesilebilir?

CEVAP

Kurban, bayramın üçüncü günü, güneş batıncaya kadar kesilebilir.

Cuma kılınmıyan mezra denilen küçük köylerde, fecirden sonra, bayram namazından önce de kesilebilir. Gece kurban kesmek câiz ise de mekruhtur. (Cevhere)

Şâfiî’de, bayramın dördüncü günü de, kesmek câizdir. (Dürr-ül Muhtâr)

Üzerinde birçok kimsenin vekâleti bulunan kimse, herhangi bir mazeretle bayramın üçüncü günü de kesememişse, Şâfiî’yi taklid edip, dördüncü günü de kesebilir.

online casino

Nafile, hediye ve adak hayvanı, zaman ve mekâna mahsus olmayıp her zaman ve her yerde kesilir. Fakat bayram günü kesilmesi daha iyidir. (Tahtâvî)

geri    kurban    ileri