Seferdeki vekil

Sual: Mukm bir zengin, seferdeki bir vekile kurban kestirse, vcib sevb alr m?

online casino

CEVAP

Evet vcib sevb alr.

geri    kurban    ileri