Sefere çıkarken

online casino

Sual: Zenginim. Sefere çıkarken kurbanımı kesmek için birini vekil ettim. Gittiğim yerde mukîm olsam, vekilin, ben mukîm iken kestiği hayvan vâcib kurban olur mu?

CEVAP

Evet. Sefere çıkarken kurbanını kesmek için birini vekil eden zengin, gittiği yerde mukim olsa, vekilin kestiği hayvan, vacip kurban olur. Çünkü zengin mukimdir ve vekâletle istediği şehirde kestirebilir.

Hacca giderek, orada 15 günden fazla kalan kimsenin, mukim olduğundan dolayı, kendisine kurban kesmesi vacip olacağı için, bayram kurbanını kestirmek üzere telefonla Türkiye’deki bir yakınına vekâlet verip kestirebilir. Fakat şükür kurbanını Harem’de kesmesi gerekir, vekâletle Türkiye’de kestiremez. (R. Muhtâr)

geri    kurban    ileri