Serilmiyen halılar

Sual: İhtiyâç eşyâsından fazla olarak serili olmayan halı ve kullanmadığım ev eşyâlarının değeri nisâbın üzerindedir. Fakat param yoktur. Kurban kesmem lâzım mıdır?

CEVAP

Bahsettiğiniz eşyâlar, zekâtta nisâba katılmaz, fakat kurbanda katılır. Bu bakımdan ödünç para bulup kurban kesmek gerekir. (Gurer)

Zengin kimse, elinde parası olmasa da, ödünç alarak veya herhangi bir malını satarak kurban kesip büyük sevaba kavuşmalıdır. (Hindiyye)

geri    kurban    ileri

online casino