Evi olan kadın

Sual: Bir kadının bir evi olsa, kendisi o evde kocası ile otursa veya oturmasa, o kadının kurban kesmesi gerekir mi?

CEVAP

Bir evi olan kadın, zengin sayılır, içinde otursa da, oturmasa da, kurban kesmesi gerekir. Bir evi olan erkek zengin sayılmaz. Biri yazlık, diğeri kışlık iki evi olanın kurban kesmesi gerekir. (R. Muhtâr)

geri    kurban    ileri

online casino