Ücret yerine deri

Sual: Kurban kesene ücret olarak kurbanın eti ve derisi verilir mi?

online casino

CEVAP

Kurban kesene ücret olarak kurbanın eti ve derisi verilmez. (Mevküfât)
Derisini, evde dağarcık, mest, sofra, seccade gibi şeyler yapıp kendisi de kullanır. Derisi, eti satılırsa, parası fakire sadaka verilir.

geri    kurban    ileri