Fakirin lehine diye saçmalamak

Sual: Dinde yenilikçi bir yazar, fakirin lehine diyerek zenginlikteki nisâb miktarını 96 gramdan 80’e indiriyor. Yaptığı dinde reform değil midir?

CEVAP

online casino

Ölçü birimleri, Şer’î birimler, Urfî birimler olmak üzere ikiye ayrılır. Şer’î birimler, Peygamber efendimizin zamanında kullanılan birimlerdir. Urfî birimler, şer’î birimlerden farklıdır. Urfî birimler, hükûmetin kabûl ettiği birimlerdir. Altının nisâbı 20 miskaldir. Bir miskalin ağırlığı dört mezhebde farklıdır. Hanefîde bir miskal, 20 kırât’tır. Bir kırât-ı şer’î ise, kabuksuz, uçları kesilmiş, kuru 5 arpadır. Hassas terâzi ile bu vâsıftaki 5 arpanın 0,24 gr olduğu tesbit edildi. Şu hâlde bir şer’î miskal, yüz arpadır, ya’nî, 4,8 gr’dır. 20 miskal altın ise (20x4,8) = 96 gr’dır.

Urfî kırâtın ağırlığı olan 0,20 ile çarpılırsa, bulunan 4 gr, miskalin ağırlığı olmaz. Altının nisâb miktarını bu yanlış miskale göre yapıp, 4x20 = 80 gr demek doğru olmaz. İbni Âbidîn hazretleri, mal zekâtı kısmında, (Kırât-ı urfî  4 arpadır) buyuruyor. Yazar, (Önceleri İslâm âlimlerine uyarak altının nisâbının 96 gr olduğunu açıklamıştım. Fakat fakirin lehine olduğu için şimdi 80 gramı esas alıyorum) diyor. Fakirin lehi her yerde, her zaman dinde ölçü olur mu? Madem ölçü oluyorsa, ne diye 70 gr değil de, 80 gr alınıyor? 10 gr alınsa fakirin daha lehine değil midir? Hattâ bu ölçüyü temelli kaldırsalar, fakirlerin lehine olmaz mı? Âlimlerin bildirdiği ölçüye uymadan, fakirin lehine diye altının nisâb miktarını değiştirmek dinde reform olur. Kendi görüşüne göre dîni değiştirmeye kalkan reformculara itibâr etmemelidir! Mutlaka muteber bir kitaptan kaynak istemelidir!

 

geri    zekat    ileri