BİR BİLENE SORALIM

ZEKAT

Mehmet Ali DEMİRBAŞ

Zekatın önemi 

Zekat nisabı
Zekat ne zaman verilir
Hangi maldan zekat
Kira ve zekat

Zekat nisabı bellidir

Zekat verirken

Zekat veya sadaka istemek

Zekat vermeyenler

   Zekatı verilmeyen mallar

Kağıt para ve zekat

   Dinde nakil esastır

Kurumlara zekât

İcmayı kimse bozamaz

Zekatla ilgili meseleler

   Doğrudan doğruya kurumlara zekât

   Hanımın parası

   Zinet ve zekat

   Evin zekâtı

   Kadının zîneti

   Kâfire zekât vermek

   Zekat ve hile

   Balık zekâtı

   Bir yıl geçmek

   İpekböceği

   Zekatı taksitle vermek      

   Zenginlikte altın esas alınır

   Ortak zekat vermezse

   Zekatın kazası

   Altını tartmak

   Sütün zekâtı

   Fakire zekât

   Gümüşün zekâtı

   Alacağı zekata saymak

   Uşru verilen mal

   Süt ve zekat

Zekat ayı

Dinen zengin olmak

Fakirin lehine diye saçmalamak

Dini emirler çağa göre değişmez

Memura zekat

Dilenmekteki ölçü

Zekatı geciktirmek

Zekatı önceden vermek

Kameri aylara göre zekat

Anlaşmalı zekat

Bey ve hanımın mal varlığı ayrıdır

Kuyumcu ve zekat

Zekatı zorla almak

Zekat ile ilgili hak mezheplerimizin hükümleri

Uşur vermek ve İlgili Meseleler

   Uşur nedir

   Borçlu ve uşur

   Uşur veren fakir

   Ben mesul müyüm?      

   Uşru verilmeyen maldan yemek

   Uşru kilo ile tartarak vermek

   Masrafa bakılmaz

   Gül ve uşur

   Arpadan uşur

   Buğdayın uşru

   Zeytinin uşru

   Mal sahibi ile kiracının uşru

   Ev bahçesi

   İhtiyaç için yetiştirilen sebzenin uşru

   Ortaklıkta uşur

Sadakanın faydaları

   Hayır ve hasenâtta acele etmek

   Kime vermeli

   İhlâs Vakfının hizmetlerinden bazıları:

   Gençliğe sahip çıkmalıdır

Sadaka verecek bir şey bulamayan

Farzın önemi büyüktür

Kafire sadaka

Müminler bir vücut gibidir          

Sevdiğini Vermek

Sadakanın on faydası

   Sadakanın Ahiretteki beş faydası

Sadaka istemek

Sadaka Sevabı