Zekatı geciktirmek

Sual: Sene sonunda zekât vermek farz olunca, hemen vermeyip geciktirmekte mahzur var mıdır?

CEVAP

Zekâtı acele etmeden bir yıl içinde vermek gerekir diyen âlimler var ise de, acele edip, hemen vermek vaciptir. Özürsüz geciktirmek mekruh olur. Şâfiî ve Malikî’de, zekât farz olunca, hemen vermek farzdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Zekât vermekte acele ediniz!) [İ.Mâce]

online casino

 

geri    zekat    ileri