Tazim için olursa

Sual: Kâfire, kerhen [istemiyerek] sayın manâsında hazretleri demek küfr olur mu?

CEVAP

Olmaz. Tazim için olursa küfr olur.
 

Adet olarak söylemek

Sual: Kâfire, (dayı, amca, dayıcığım) demek câiz midir?

CEVAP

Adet olarak söylemek câizdir.

geri    küfür    ileri