Dinsiz adamın durumu

Sual: Peygambere inanmamak ve (Kur’anı peygamber yazdı) demek de, Allahı inkâr olmaz mı?

CEVAP

Elbette Allahı inkar olur. Böyle bir kâfirin yaptığı hiçbir iyiliğin Allah katında kıymeti yoktur. Hattâ cami, çeşme yaptırsa, namaz kılsa, oruç tutsa hiç kıymeti olmaz. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(İmansızların yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgârın savurduğu kül gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydası olmaz.) [İbrahim 18]

(Kâfirlerin [beğenerek] yaptığı bütün işler, kıyamette boşa gidecek ve cehennemde, ebedî kalacaklardır.) [Tevbe 17]

(Kıyamette onların yaptıkları her işi toz duman ederiz.) [Furkan 23]

(Kıyamette en çok ziyana uğrayanlar, iyi işler yaptıklarını sanıp da, bütün çabaları boşa gidenlerdir.) [Kehf 103-104]

(Ahirette onlara ateşten başkası yoktur, yaptıkları işler boşa gitmiştir.) [Hud 16]

(Kâfir olarak ölenlerin yaptıkları işler, dünyada da, ahirette de boşa gider, cehennemde devamlı kalırlar.) [Bekara 217]

Müslüman çocuğu olduğu hâlde, Peygamber efendimize inanmıyan, Kur’an-ı kerimi onun yazdığını söyleyen kimse mürteddir. Mürted, yahudi ve hıristiyandan daha kötüdür. Çünkü yahudi ve hıristiyanın kestiği hayvan yenir, fakat mürtedin kestiği yenmez. Yahudi ve hıristiyan kız ile evlenilebilir, fakat mürted olan kız ile evlenilmez. Mürted olan erkek, müslüman kadınla evlenemez.

geri    mezhep    ileri