Resulullaha uymak

Sual: Peygamberimizin peygamberliğini kabul eden, fakat ona uymayan cennete gider mi?

CEVAP

M. Masum hazretleri buyurdu ki:

(En büyük saadet, iki cihanın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselama uymaktır. Cehennem azabından kurtulmak için, Allahü teâlânın seçtiği, sevdiği insanların reisine uymak gerekir. Cennet nimetlerine kavuşmak, Ona uyanlara mahsustur. Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için, Ona uymak şarttır. Ona uymıyanların tevbeleri, zühdleri, tevekkülleri ve duâları kabul olmaz. Onun yolunda olmıyanların zikirleri, fikirleri kıymetsizdir.

Evliya, Onun sonsuz denizinden bir yudum içmekle muratlarına ermişlerdir. Yeryüzündeki melekler, Onun hizmetçileri, göklerdekiler, âşıklarıdır. Herşey, Onun şerefine yaratılmış, bütün varlıklar, Onun mübarek ruhundan feyz almışlardır. Allahü teâlânın varlığını O açıklamış, herşeyin yaratanı, Onun rızasını almak istemiştir. Ona ve Onun âline ve eshabına bizden duâlar olsun. O yüce Peygamber, hepimizden razı olsun!) [c.1, m.10]

[Ey saadete kavuşmak istiyen akıl sahipleri! Bütün gücünüzle Ona uymaya çalışınız! Bu devlete, bu nimete engel olan herşeyden kaçınız! Harikalar gösteren bir din yobazını ve yüksek mevkiler, diplomalar ele geçirmiş olan bir fen yobazını, yani Ona uymak şerefinden mahrum olan bir cahili, bir gafili görürseniz, bunun sözlerinin, yazılarının, radyolardaki, tv’lerdeki saçmalarının, yalanlarının, insanı felakete sürükleyeceğini ve hiç böyle gösteriş yapmıyan, fakat çok dikkat ile ve titizlikle Ona uyana inanmanın, Onu sevmenin, felaketlerden kurtarıcı çok kıymetli ilaç olduğunu biliniz!] 

geri    mezhep    ileri