Kur’an-ı kerimi kim anlar?

Sual: (Kur’anı herkes anlar, hadislere gerek yok) demek, Allaha, Resulüne ve İslâm âlimlerine iftira değil midir?

CEVAP

Elbette iftiradır. Çünkü Yusuf-i Nebhanî hazretleri buyuruyor ki:

(Allahü teâlâ, Resulüne, Nahl suresinin 44. ayet-i kerimesinde, (Sana indirdiğim Kur’an-ı kerimi insanlara beyan edesin, açıklayasın) buyuruyor. Beyan etmek, ayetleri, başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak demektir. Âlimler de, ayetleri beyan edebilselerdi ve kapalı olanları açıklıyabilselerdi ve Kur’an-ı kerimden hüküm çıkarabilselerdi, Allahü teâlâ Peygamberine, (Sadece sana vahy olunanları tebliğ et) derdi. Ayrıca beyan etmesini emretmezdi.) [Huccetüllahi alelalemin fi mucizati-Seyyid-il-mürselin]

İmam-ı Rabbanî hazretleri de buyuruyor ki:

 (Kur’an-ı kerimin tefsiri, ancak Resulullahtan işitildiği gibi yapılabilir. (Kur’an-ı kerimi, kendi görüşüne, anlayışına göre tefsir eden kâfir olur) hadis-i şerifi, bunu bildirmektedir.) [Mek 234]

Muhammed Hadimî hazretleri de buyuruyor ki:

(Tefsir, beyan etmek ve keşf etmek demektir. Bildirmek ve açıklamaktır. Tefsir, bir mana vermektir. Kendi görüşü ile tefsir, caiz değildir.

[Nesâî’deki] hadis-i şerifte, (Kur’an-ı kerimi, kendi görüşü ile açıklayan, doğru olsa da, hata etmiştir) buyuruldu. Tefsir, kelam-ı ilâhîden murad-ı ilâhîyi anlamak demektir. Kendiliğinden verdiği anlam doğru olsa bile, meşru yoldan çıkarmadığı için, hata olur. Verdiği mana yanlış ise, kâfir olur.

[Tirmizî’deki] hadis-i şerifte de, (Kur’an-ı kerime ehliyeti olmadan kendi görüşüne göre anlam veren cehennemde azap görecektir) buyuruldu.) [Berika]

İmam-ı Şaranî hazretleri de buyuruyor ki:

(Hadis-i şerifler, Kur’an-ı kerimi açıklamaktadır. Mezhep imamları, sünneti açıklamışlardır. Din âlimleri de, mezhep imamlarının sözlerini açıkladılar.

Sünnet, yani hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekat olduklarını, rükü ve secdede okunacak tesbihleri, bayram ve cenaze namazlarının nasıl kılınacağını, zekât nisabını, orucun, haccın farzlarını ve nikâh, hukuk bilgilerini, hiçbir âlim, Kur’an-ı kerimde bulamaz ve öğrenemezdi.

Eğer âlimler açıklıyabilselerdi, Allahü teâlâ Resulüne Kur’an-ı kerimin açıklamasını emretmezdi. Resulullah, Kur’an-ı kerimde mücmel olarak bildirilenleri açıklamasaydı ve mezhep imamları da hadis-i şerifleri açıklamasalardı, bunları hiçbirimiz anlıyamazdık.) [Mizan-ül-kübra]

geri    mezhep    ileri