Peygamberlik iddiası

Sual: Peygamber efendimiz, ahir zaman peygamberi olduğuna ve ondan sonra peygamber gelmiyeceğine göre, nasıl oluyor da, Amerika’da R.Halife, Pakistan’da A.Kadiyani, İran’da Bahaullah, Türkiye’de birkaç kişi için peygamber deniyor?

CEVAP

Peygamber denilen kimselerin, müslümanlıkla hiç alakaları yoktur. Çünkü Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:

(Muhammed [aleyhisselam] Allahın resulü ve Hatem-ün-nebîyyîn, yani nebîlerin sonuncusudur.) [Ahzâb 40]

Eğer, (Hatem-ün-nebîyyîn) değil de, (Hatem-ür-rüsul) denseydi, kötü maksatlılar, (Resul gelmez, ama nebî gelir) derlerdi. Bunun için, (Hatem-ün-nebîyyîn) denmiştir.

Artık bir zındık, (Nebî gelmez, ama resul gelir) dese de, bir kıymeti yoktur. Çünkü, resullük makamında nebîlik makamı da vardır. Yani her resul nebîdir; fakat her nebî resul değildir. Yeni bir şeriat getiren peygambere (Resul) denir. Yeni din getirmeyip, insanları önceki dine davet eden peygamberlere (Nebî) denir. Emirleri tebliğ etmekte ve insanları,  dine davette resul ile nebî arasında bir ayrılık yoktur. Resul ile nebî eşanlamlıdır. Bunun için, Peygamber efendimize, resul de, nebî de denmiştir. Mesela nebî geçen bir ayet-i kerime meali:

(Allah ve melekleri, Nebî’ye çok salevat getirir. Ey müminler, siz de ona salevat getirin!) [Ahzâb 56]

geri    mezhep    ileri