Evliyâyı vâsıta kılmak

Sual: Peygamber efendimiz veya falanca evliyâ hürmetine diye duâ edilir mi?

CEVAP

Allahü teâlâ, bazı kullarına, kendinde hak ihsân ettiğini Kur'ân-ı kerîmde bildirdi. (Mü'minlere yardım etmek, üzerimize hak oldu) buyurdu. (Rum 47) [Hadîka]

Ölü veya diri olan bir velînin veya bir nebînin ismini söyliyerek, onun hürmeti için dilekte bulunmak câizdir. (Bezzâziyye)

Peygamberleri ve sâlih kullar vesîle ederek duâ edilir. (Hısn-ül-hasîn)

Peygamberin hakkı için demek, Onun peygamberliği haktır; bir velînin hakkı için demek de onun evliyâlığı haktır demek olur. Peygamberimiz de, bu niyet ile, (Peygamberin Muhammed hakkı için) demiş ve harblerde Allahü teâlâdan, Muhâcirlerin fukarâsı hakkı için yardım dilemiştir.

İslâm âlimlerinden, (senden istedikleri zaman verdiğin kimseler hakkı için) ve (İmâm-ı Gazâlî'nin hakkı için) gibi duâlar yapanlar ve kitâblarına yazanlar çok olmuştur. (Berîka)

Hısn-ül-hasîn kitâbı böyle duâlarla doludur. Rûh-ul-beyân'da, Mâide sûresinin 18.âyetinin tefsîrinde diyor ki:

Hz.Ömer'in haber verdiği hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Âdem aleyhisselâm duâ edip dedi ki:

- Yâ Rabbî! Muhammed aleyhisselâm hakkı için beni affet!

Allahü teâlâ da, ona sordu:

- Yâ Âdem, Onu daha yaratmadım, Onu nereden biliyorsun?

- Yâ Rabbî! Beni yaratınca, başımı kaldırdım. Arş'ın eteklerinde, Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah yazılmış olduğunu gördüm. Sen isminin yanına, en çok sevdiğinin ismini yazarsın. Bunu düşünerek Onu çok sevdiğini anladım.

- Ey Âdem, doğru söyledin. Mahlûklarımın içinde, en çok sevdiğim Odur. Onun için, seni affeyledim. Muhammed olmasaydı, seni yaratmazdım.) [Beyhekî]

geri    mucize-keramet-sihr    ileri