3.gün mukim olan

online casino

Sual: Bayramın 3.günü mukim olan kurban keser mi?

CEVAP

Seferî iken, bayramın üçüncü günü mukim olanın, diğer şartlar da varsa, kurban kesmesi vacip olur.

geri    kurban    ileri