Kurbanın yavrusu

online casino

Sual: Kurbanlığın bayramdan önce yavrusu olsa, bunu ne yapmak lâzımdır?

CEVAP

Kurbanın sütü, yünü gibi yavrusu da fakîrlere sadaka olarak verilir. (Hidâye)

geri    kurban    ileri