Bir kurban al

Sual: Bir kişi, “Benim için bir kurban al, kes” dese, kendi paramla alıp kessem sahîh olur mu?

online casino

CEVAP

Sahîh olur. (Tahtâvî)

geri    kurban    ileri