İki ev ve kurban

Sual: Biri yazlık, diğeri kışlık iki evim var. Kurban kesmem gerekir mi?

online casino

CEVAP

Biri ihtiyâç eşyâsıdır. Kurban kesmek lâzımdır. (Dürer)

geri    kurban    ileri