Çeyiz ve kurban
Sual:
Nisâbın üstünde çeyizi olanın kurban kesmesi gerekir mi?
CEVAP

online casino

Evde kullanılmıyan eşyâlar nisâbın üzerinde olursa, kurban kesmek vâcib olur. Çeyiz olarak alınan eşyâlar, kimin ise, o kurban keser. Baba, çeyiz olarak aldığı hâlde, kızına hediye etmemişse, çeyiz hâlâ babanın malıdır. Babanın kurban kesmesi gerekir. Hediye etmişse, kızının kesmesi gerekir. (Hindiyye)

geri    kurban    ileri