Kurban için ödünç

Sual: Kurban nisâbına mâlik birinin nakit parası olmadığı için, kurban kesmemesi günâh olur mu?

CEVAP

Nisâba mâlik olan kimse, zengindir. Zengin kimse, elinde parası olmasa da, ödünç alarak veya herhangi bir malını satarak kurban kesip büyük sevâba kavuşmalıdır. (Hindiyye)

geri    kurban    ileri

online casino