Kafire sadaka

Sual: Harbi veya zimmi olan gayrı müslime kurban eti ve sadaka verilir mi?

CEVAP

 Zimmi, İslâm idaresi altında yaşıyan gayrı müslim vatandaş demektir. Harbi, zimmi olmıyan gayrı müslim demektir.

 Dört mezhebde de, gayrı müslime zekât verilmez. Yine dört mezhebde de herhangi bir fayda umularak gayrı müslime sadaka verilebilir. Hanefide harbi olan gayrı müslime de kurban eti verilebilir. Fakat Şafiî mezhebinde kurban eti verilmez. Aslında her türlü sadakayı salihlere, iyilere vermek elbette faziletlidir. Herhangi bir sebeple, mesela, İslâmiyeti sevdirmek için fâsıklara, kâfirlere de vermek caizdir. (M.Erbea)

 

online casino

geri    zekat    ileri