Müminler bir vücut gibidir          

Sual: Bosnaya yardım için para toplanıyor. Yardımların yerine ulaşıp ulaşmıyacağını bilmiyoruz. Yardımlar yerine ulaşmazsa, yardım edenler mesul olur mu?

CEVAP

Yardımı toplıyan, müslüman ise, yardım etmek gerekir. Yardımın ulaştırılmasında bir kusur veya hıyanet olursa, günah, onların olur. Onun için, dünyanın neresinde olursa olsun, müslümanlara yardım etmelidir! Amerikadaki, Afrikadaki müslümanlara da yardım etmelidir! Bütün müslümanlar bir ailenin ferdleri, hatta bir vücud gibidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücud gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücud, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi, müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır!) [Buharî]

Dertler Müşterektir

Bu bakımdan, dünyanın öteki ucundaki bir müslümanın derdi, bizim derdimiz demektir. Ona yardım etmek gerekir! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Müslümanların dertleri ile ilgilenmiyen, onlardan değildir.) [Hakim]

Yiyecek, giyecek ve başka ihtiyaçları için müslümanlara yardım, hem vazifedir, hem de çok sevabdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Bir müslümanın sıkıntı ve kederini gidereni veya bir mazluma yardım edeni, Allah affeder.) [Buharî]

(Bir din kardeşinin ihtiyacını gideren, sanki ömür boyu Allaha hizmet etmiş gibi sevab kazanır.) [Buharî]

(Kim bir mümini, bir münafıkın eziyetinden korursa, Allahü teâlâda onu, Cehennem ateşinden korur.) [Ebu Dâvud]

(Allah indinde, en kıymetli amel, mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır.) [Taberânî]

(Din kardeşini müdafaa eden müslümanı Allahü teâlâ, Cehennem ateşinden korur.) [Taberânî]

(Din kardeşinin aleyhinde konuşulurken, ona  müdafaaya gücü yeterken, bunu yapmıyanı, Allahü teâlâ dünya ve ahırette zelil eder.) [İbni Ebiddünya]

(Allahü teâlâ, bazı kimseleri, insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar, ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar, kabir azabından emindirler.) [Taberânî]

(Allah katında amellerin en sevimlisi, bir müslümanı sevindirmek yahut bir sıkıntısını gidermek veya sabrını taşıran bir kederini ortadan kaldırmak yahut borcunu ödemektir.) [Ebu Şeyh]

(Her iyilik sadakadır.) [Tirmizî]

(İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir.) [İ. Ahmed]

(Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik edendir.) [Tirmizî]

(Sizin en iyiniz, kendisinden hep iyilik beklenen ve kötülük etmiyeceğinden emin olunandır.) [Tirmizî]

(Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir. Allahü teâlâ, sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever.) [İbni Neccar]

(Layık olana da, olmıyana da iyilik et. Eğer layık olana iyilik edersen ne iyi. Eğer o kimse iyiliğe layık değilse, sen, iyilik ehlinden olursun.) [İbni Neccar]

 

online casino

geri    zekat    ileri