Sadakanın faydaları

Hayır ve hasenâtta acele etmek

Sual: Hayır hasenat yapmayı çok seviyorum. İyi bir şey midir? Ne zaman ve kime versem daha iyi olur?

CEVAP

Ramazan-ı şerîf ayında sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâb, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibi sevâbdır. Bunun için bu ayda hayır hasenâtı, sadakayı çoğaltmak lâzımdır. Unutmamalı ki, verilen sadaka, yapılan her iyilik çeşitli belâları önler. Sadakanın fazîleti çoktur. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Ölmeden önce tevbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mâni çıkmadan önce acele ediniz. Zekât ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz!) [İbni Mâce]

(Hastalarınızı sadaka ile tedâvi edin. Sadaka, her hastalığı ve belâyı defeder.) [Beyhekî]

(Sadaka vermekte acele edin; çünkü belâ sadakayı geçemez.) [Beyhekî]

online casino

(Sadaka, kabir azâbından korur. Kıyâmette de sâhibini himâyesi altına alır.) [Beyhekî]

(İyilik ömrü artırır, sadaka günâhları giderir ve kötü ölümden korur.) [Taberânî]

(Sadaka vermeye devam edenin rızkı artar ve duâsı kabûl olur!) [İbni Mâce]

(En hayırlı insan, gücünün yettiği kadar veren fakir mümindir.) [Deylemî]
       Malı çok olup da zekât, sadaka vermiyen kimse, sıkıntı içinde yaşar. Az da olsa, her gün sadaka vermeye alışmalı! Peygamber efendimiz yemîn ederek, (Sadaka malı eksiltmez, sadaka vermekle mal eksilmez) buyuruyor. (Müslim)

Sadaka verenin malının bereketi artar. Az malı çok iş görür. Hadîs-i şerîfte, (Gizli-açık çok sadaka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olasınız ve duânız kabûl edilsin) buyuruluyor. (İbni Mâce)

 

Kime vermeli

İlim tahsili yapılan yerlere, gerek zekât, fıtra, adak ve akîka, gerekse sadaka şeklinde yapılan yardım, insanı kazâlardan belâlardan korur. Dünyada, sıhhat ve âfiyet içinde bir ömür sürmeye sebep olur. Ayrıca farz olan cihâd ve ilim yayma sevâbına kavuşulur. Böylece yardım yapan kişi, hem dünyada hem de âhırette çok büyük nimetlere kavuşmuş olur. İlim yaymanın sevâbını Peygamber efendimiz şöyle ifâde buyuruyor: (Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda cihâda verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Cihâd sevâbı da, emr-i ma'rûf ve nehy-i anilmünker sevâbı [dînin emir ve yasaklarını yayma] yanında, denize nisbetle bir damla su gibidir.) [Deylemî]

İhlâs Vakfı, Öğrenci Yurtlarında binlerce üniversiteli fakîr öğrenciyi ve bilhassa Türk dünyasından gelen muhtaç öğrencileri barındırmaktadır. Onların her türlü ihtiyâçları, hayırsever müslümanların yardımları ile sağlanmaktadır. Gerçek manâda, dîne hizmet eden İhlâs Vakfına her ne şekilde olursa olsun yardım eden, hadîs-i şerîflerde bildirilen sevâba kavuşmuş olur. Hayır hasenat yapılan yer, ne kadar çok faydalı hizmet yapıyorsa, yardım yapanın sevâbı o kadar artar. İhlâs Vakfı senelerdir, hayırsever vatandaşlarımızın yaptıkları yardımları, en iyi şekilde değerlendirmektedir.

İhlâs Vakfının hizmetlerinden bazıları:
       1- Türk Dünyasından Gelen Öğrencilere Yardım: Anadolu'dan ve Türk dünyasından yüksek tahsîl için gelen onbinlerce genç yavrumuzun, en güzel şekilde yetiştirilmesi için, yurt, iskân ve iâşeleri temîn edilmekte ve her gün üç öğün yemek verilmektedir.
       2- Yurt Hizmetleri: Türkiye'nin her yerine yurt açma çalışmaları devam etmektedir. Şimdilik açılan yurt sayısı 45'tir.
       3- Burs: Türk dünyasından gelen 500 öğrenciye her ay, karşılıksız burs verilmektedir. Sayıları 15 bin civârında olan bu fakîr ve muhtâç öğrencilerin tamamına, her ay 1 milyon lira burs verilebilmesi için, ayda 15 milyar liraya ihtiyâç olmaktadır. Bu sebeple İhlâs Vakfı tarafından Vakıflar Bankası Nuruosmaniye Şubesinde 20007042 nolu Türk Dünyası Öğrencilerine Yardım Hesâbı açılmıştır. Hayırseverlerin bu konuda yardımcı olması beklenmektedir.
       4- Muhtâçlara Gıdâ Yardımı: Her ay, bir âilenin temel ihtiyâcı olan gıdâ paketleri, yüzlerce muhtâç âileye dağıtılmaktadır.
       5- Kitap Hizmetleri: Muteber eserlerden alınarak hazırlanan Türkçe kitaplar; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arnavutça, Rusça, Arapça, Farsça ve Urdu dillerine de tercüme edilerek, dünyanın her tarafındaki üniversitelere, kültür teşekküllerine, kütüphanelere, araştırmacılara ve İslâmiyeti öğrenmek isteyen herkese, ücretsiz olarak gönderilmektedir. Bu eserleri okuyan yüzlerce kişinin İslâmiyetle şereflendiği sevinçle müşâhede edilmektedir.

Gençliğe sahip çıkmalıdır

Bu gençliğe sahip çıkılmazsa, vatan ve millet düşmanlarına gün doğar. Çeşitli vâdlerle bu gençleri kötü emellerine alet ederler. Bunun için vatanını, milletini seven herkes, bu pırlanta gençlere, imkanı nispetinde sahip çıkmalıdır. Vatanımızın, milletimizin istikbali, geleceği için bu şarttır.

Mübarek Ramazan-ı şerif dolayısıyla, hayırsever vatandaşların istek ve katkılarıyla bu yurtlarda iftar yemekleri verilmekte, iftar sahibi, kendisi ve misafirleri ile istedikleri günde, öğrencilerle beraber iftar edebilmektedir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Bir kimse, bu ayda, bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak teâlâ, onu cehennem azabından azat eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.) [Beyhekî]

Sevapların kat kat verildiği bu mübarek ayda, arzu edenlerin zekât ve sadaka-i fıtraları da, fakir öğrencilere verilmek üzere vekaleten kabul edilmektedir. Bu hayırlı hizmete değerli okuyucularımızın da katkıda bulunmasını önemle tavsiye ediyoruz.

Not: Vekâlet yoluyla zekât, fıtra verecek veya herhangi bir yardımda bulunacak kimse, İhlâs Vakfı genel merkezi vâsıtası ile irtibat kurabilir. İhlâs Vakfı genel merkezinin telefonu (0 212) 513 99 00 (20 hat) - 511 66 73, faksı ise (0 212) 513 68 57'dir.

 

geri    zekat    ileri